Header
Header

Izdvajamo

9. studenog 2018..

Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovaru na radno mjesto administrativni referent za primitak i otpremu pošte.
Prima se Ivana Ivković.
> Rješenje o prijmu


8. studenog 2018..

Rang lista kandidata na javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent za primitak i otpremu pošte.
> Rang lista


30. listopada 2018..

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent za primitak i otpremu pošte.
> Rezultati pisanog testiranja


25. listopada 2018..

Manifestacija "Dani otvorenih vrata" u Županijskom sudu u Vukovaru dana 25. listopada 2018. povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa.
Županijski sud u Vukovaru organizirano su posjetile dvije grupe studenata s Veleučilišta "Lavoslav Ružička" iz Vukovara.
.. foto galerija


Novosti i najave