Header
Header

Izdvajamo

16. ožujka 2020..

U skladu s uputom Ministarstva pravosuđa od 13. ožujka 2020. a u vezi aktualnih epidemioloških pokazatelja o povećanom riziku od bolesti uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u Republici Hrvatskoj kojom se rasprave i druge radnje koje nisuhitne odgađaju na vrijeme od 14 dana. Na web stranici Županijskog suda u Vukovaru biti objavljeno koje rasprave i dokazna ročišta se održavaju, a koje se odgađaju. Komunikacija u radu sa svim sudionicima postupka provoditi će se elektroničkim putem.
> Preporuke Ministarstva pravosuđa
> Koronavirus – najnovije preporuke HZJZ


21. veljače 2020..

U okviru studijske posjete 21. veljače 2020. održan je i okrugli stol na temu "Prakse primjene instituta osoba od povjerenja u sustavu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja".
Navedena tema je jedna od ključnih zagovaračkih aktivnosti u procesu podrške inicijativi za uvođenje instituta Osoba od povjerenja u zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine.
.. foto galerija


20. veljače 2020..

Dana 20. veljače 2020. godine Županijski sud u Vukovaru posjetit će 17-člana bosanskohercegovačka delegacija u kojoj su predstavnici/e institucija u sustavu zaštite od nasilja.
Cilj studijske posjete je učenje iz iskustava i dobrih praksi institucija i organizacija iz Hrvatske koje direktno primjenjuju institut Osoba od povjerenja.
.. foto galerija
> Centar ženskih prava – Center of Women's Rights
> #imašpravo na osobu od povjerenja


24. listopada 2019..

Županijski sud u Vukovaru u povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa u petak 25. listopada 2019. organizira "Dan otvorenih vrata" u vremenu od 9:00 - 13:00 sati.
> Javni poziv
> Plakat


Novosti i najave