Header
Header

Izdvajamo

3. listopada 2018..

Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Županijski sud u Vukovaru na radno mjesto III. Vrste, administrativni referent - upisiničar.
> Rješenje o prijmu u državnu službu


21. rujna 2018..

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja po raspisanom oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Županijski sud u Vukovaru za radno mjesto administrativni referent - upisničar (1 izvršitelj), održanom dana 21. rujna 2018. godine.
> Obavijest o rezultatima pisanog testiranja


20. rujna 2018..

Javni natječaj za prijam sluzbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referenta/ica za primitak i otpremu pošte 1 (jedan) izvršitelj/ica.
> Javni natječaj za prijam sluzbenika
> Opis poslova i podaci o plaći


14. rujna 2018..

Obavijest o testiranju po raspisanom oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Županijski sud u Vukovaru za radno mjesto administrativni referent - upisničar (1 izvršitelj).
Pisani dio testiranja održat će se dana 21. rujna 2018. godine u 9:00 sati u prostorijama Županijskog suda u Vukovaru, Županijska 33, dvorana br. 216, I kat.
> Obavijest o testiranju


Novosti i najave